Fiskeriet på Lundø

Lundøs lange kystlinie indbyder nærmest til fiskeri, og lige så længe, Lundø har været beboet, har fiskeriet udgjort en vigtig indtægtskilde for øens beboere. Husmændene var stærkt afhængige af fiskeriet, men også de øvrige Lundøboere supplerede indtægterne med fiskeri. Det var almindeligt, at gårdene lod deres karle deltage i fiskeriet om sommeren. Husmændene fiskede selv, mens konerne passede jorden. For godt 150 år siden – i 1845 – levede 59 af Lundøs dengang 160 indbyggere af fiskeri.

Fisken blev forarbejdet af fiskerne selv – saltet og røget – undtagen fredagens fangst, der blev solgt på markedet i Viborg af fiskernes koner. Senere fra 1880’erne blev fisken solgt til omsejlende opkøbere som f.eks. firmaet Brinck & Spellerberg i Skive, der forarbejdede fiskene til konserves og eksporterede den. Efter 1. verdenskrig solgtes fiskene gennem andelsselskabet ”Skive Fiskeexportforening”, der blev nedlagt i 1938.

Efter Anden Verdenskrig gik fiskeriet tilbage, selvom der stadig kunne tjenes penge på gode fangster. I 1967 var der kun et fiskelav tilbage på Lundø, men dets tre medlemmer havde også andet arbejde som vodbindere og brøndborer. I dag fisker Lundø-boerne for deres fornøjelses skyld.

Lundø-skipperne

Nærheden til fjorden og bredningen fik Lundøboerne til at færdes hjemmevant til søs fra barnsben. Det var længe almindeligt, at de unge Lundø-karle på sessionen blev udskrevet til marinen, der altid kunne bruge sejlkyndige. I 1800-tallet havde flere skippere adresse på Lundø. I 1809 nævnes skipper A. Hansen på Lundø – dog ikke for det gode, for han foretog ulovlige opkøb af korn under Napoleonskrigene! I 1830’erne og 1840’erne nævnes Clemmen Sørensen som skipper og fisker på Lundø. Han sejlede med fragt som f.eks. korn eller mursten på Limfjorden og flyttede senere sit skib til Skive Havn. Han byggede hele to markante huse på Lundø: Lundøvej 174 (nederst) og 151 (øverst). Hans søn, Clemmen Clemmensen, blev den sidste skipper med base på Lundø. Han begyndte at sejle som skipper i 1881, men fra 1899 sejlede han med kvasen ”Anna” rundt på Skive Fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord. Hvor han opkøbte levende ål. Ålene solgte han til et firma i Struer, og senere til fiskeeksportørfirmaet Brinck & Spellerberg i Skive. Clemmen Clemmensen ophørte som opkøber efter 1. verdenskrig og ”gik i land” på Lundø i sit hus på Lundøvej 151.