Madpakkehuset på Jelse Odde, Lundø´s Grenen

Initiativtagere

Peter Nielsen
Knud Dahl

Mødereferater
Status
Undersøges
Opførelsesår

2018/19

Madpakkehus ideen er blevet til på baggrund af det første møde, Idemødet, som blev afholdt i forsamlingshuset i foråret 2018. Ideen med madpakkehuset blev barslet af Peter Nielsen, som har set og prøvet lignende, flere steder i landet, og syntes vi manglede sådan et sted her på øen, med det store antal turister / sportsudøvere der kommer til øen hvert år.

Det blev besluttet på et senere møde at vi ville forsøge at etablere madpakkehuset og et shelter ved parkeringsplads området Jelse Odde (Lundø tap).

Projektet, blev igangsat som et mindre pilotprojekt, pga. at det var et koncentreret, overskueligt projekt som måske var forholdsvis nemt at få igennem, og vi på den måde kunne få noget læring før vi kastede os ud i andre projekter, proceduren tænkte vi, er den samme mht., ansøgning om byggetilladelse, hos kommune, fredningsmyndigheder, finansiering m.m.