Lundø bys vandværk

Vandaflæsning

 Udskriv vandaflæsnings dokument

Vandaflæsningen kan udskrives og afleveres til Kasserer Henning Jensen, Lundøvej 151, 7870 Højslev.

Takster

Fast afgift pr. år, ex. moms 750,00 kr
Forbrugsafgift pr. m3 vand, ex. moms 3,00 kr
Gebyr – for sent aflæsning af måler, inkl. moms 100,00 kr
Gebyr – aflæsnings af måler af vandværket, inkl. moms 100,00 kr
Gebyr – rykker for manglende betaling, inkl. moms 100,00 kr
Tilslutningsbidrag til hovedanlæg, ex. moms 10.191,00 kr

Tilslutningsbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for vandledningsarbejder.

Dokumenter

Kontakt

Formand
Erling Andersen
20249324
 erling-andersen@energimail.dk

Kasserer
Henning Jensen
23638021
 stjernevej25@gmail.com

Næstformand
Flemming Sørensen
30712422
xxxxxxx

Drift
Kaj Skov
40206303
k.skov@mail.tele.dk

Adresse
Lundøby’s Vandværk
Lundøvej 159A
7840 Højslev