Landbruget på Lundø

For godt tre hundrede år siden (i 1657) var jorden på Lundø fordelt mellem 10 gårde og 5 husmandssteder. De 9 af gårdene og de 5 husmandssteder deltes om halvdelen af Lundøs jord, mens den anden del tilhørte Lundøgård. Denne gårds oprindelige placering kendes ikke, men det menes, at den har ligget på den østlige side af Lundø overfor Bådsgård. Tredive år senere – i 1688 – var den store gård blev delt mellem fire ejere og fæstere. Lundøgård nævnes i sognets ældste kirkebog (1709-1738), men derefter glider navnet ud.

Antallet af gårde på Lundø var ret stabilt. For 100 år siden – i 1905 – var der 11 gårde på Lundø. Derimod var antallet af husmandssteder vokset til 24. Nogle husmandsbrug havde så meget jord, at en familie kunne ernære sig af den, mens andre var tvunget til forskellige former for bierhverv, f.eks. fiskeri eller tangopsamling. Hertil kom 12 huse uden jord, men nok med have!

Landbruget blev drevet som traditionelt landbrug med kornavl og kreaturer og svin, men på Lundøs sandede jorder blev der også avlet en del kartofler.

I dag er grisene væk fra Lundø, og der er kun to aktive landmænd tilbage, der producerer mælk. Til sammenligning var der for 50 år siden 24 mælkeproducerende landbrug og to mælkeruter på Lundø. Kartoflerne er dog stadig en specialitet for Lundø.