Vandværk

Vandværk Generalforsamling d. 25/8

Dagsorden –

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for 2020
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2020
  4. Fremlæggelse af budget for 2021
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg Erling Andersen.
  6. Valg af revisor og suppleant. På valg Willy Kristensen.
  7. Behandling aaf indkomne forslag
  8. Eventuelt.