Lundø’s

samlingspunkt

Lundø Forsamlingshus er et hyggeligt samlingspunkt for Lundø, hvor der bl. a. bliver holdt bryllupper, konfirmationer ovs. Forsamlingshuset er et sam-lingspunkt for Lundøboerne, hvor der bliver holdt sommerfest, høstfest med mere. Men også et samlingspunkt for fællesspisninger, hvor Lundøboerne skiftes til at lave mad

Forsamlingshuset kan tilbyde

  • Hyggelige lokaler med plads til ca. 100 personer
  • Moderne køkken.
  • Nye ovne.
  • Nye køle/fryseskabe.
  • Ny flaskekøler
  • Gaskomfur
  • Udendørs borde/bænke

”Kaffestuen” kan lejes separat – her der plads til ca. 30 personer.

Hele øens

sportsplads

Sportspladsen bliver brugt til mange arrangementer, bl. a. vores årlige sommerfest. Mange har lejet den gennem tiden, til en hygge familiesammenkomst. Man har mulighed for at spille fodbold, rundbold ovs. Der er en flot legeplads på pladsen til fri afbenyttelse, samt en petanquebane.

  • Plads til ca. 50 personer
  • Vand og el.
  • Toilet på pladsen

Lidt historie om forsamlingshuset

Lundø-boernes kulturhus er godt 100 gammelt. Forsamlingshuset blev ind­viet i 1902.

Det ligger lige overfor den tidligere Lundø Skole. Det var almindeligt, at sko­le og forsamlingshus lå tæt på hinanden. Skolen havde pligt til at undervise i gymnastik, men man kunne spare udgiften ved at bygge en gymnastiksal ved at bruge forsamlingshuset – og for forsamlingshuset betød skolens brug af det en fast lejeindtægt.

Udover skolen blev forsamlingshuset benyttet at Lundøs foreninger. Dem fandtes der to af: Lundø Afholdsforening (stiftet 1902) og Lundø Skytte­kreds (stiftet ca. 1903). De to foreninger benyttede forsamlingshuset til mø­der og fester, og for skyttekredsens vedkommende også til gymnastikøvel­ser vinteren igennem og gymnastikopvisning med efterfølgende bal. Efter skyttekredsens nedlæggelse fortsatte gymnastikken i Lundø Idrætsforening. I 1921 stiftedes Lundø Ungdomsforening, der bl.a. afholdt foredrag, dilet­tant og baller i forsamlingshuset.

Efter Anden Verdenskrig forsvandt de unge fra landbruget, og dermed mi­stede foreningerne deres grundlag. Idræts- og Ungdomsforeningen blev nedlagt i slutningen af 1950’erne, efter at karlene og pigerne var forsvundet fra gårdene. I 1962 forsvandt indtægterne fra udlejningen til skolen. Dermed var forsamlingshusets traditionelle brugere væk, men takket være stor op­bakning fra Lundø-boerne til forsamlingshuset og til de arrangementer, der holdes i huset, er det lykkedes at bevare det gamle kultur- og mødested i nu over 100 år.

Kontakt

Formand
Jesper Have & Niels Peter Kristensen
2340 6114

Kasserer
Kirsten & Flemming Sørensen
Drivvejen 1,
7870 Højslev
3071 2422,
—-

Udlejer
Judith & Gert Hansen
Lundøvej 156,
7870 Højslev
2165 4714

Vedtægter
 Vedtægter 2018

Adresse
Lundøs Forsamlingshus
Drivvejen 7
7840 Højslev