Ø Råd

Lundø vil øge biodiversiteten

Æbletræer og fuglekasser er de to ting, der skal medvirke til for at øge biodiversiteten og fremme økosystemet på Lundø. Lund Forsamlingshus og Ø-rådet har søgt landsbyudvalget om og fået 27.500 kroner til at plante en æblelund og sætte fuglekasser op for. Biodiversiteten kommer ind i billedet ved, at man pode og planter forskellige æbletræer, og når man så sætter fuglekasser op, kan fuglene yngle der, fange insekter fra træernes blomster, frugter og bark, og dermed kan man undgå sprøjte gift for insekterne. Æblelunden skal kun være begyndelsen af projektet, for den skal fungere som en planteskole, hvor fra træerne kan blive plantet ud langs stier, hegn og andre steder, hvor der er offentlig adgang. Planteskolen skal ligge på sportspladsen og projektet skal løbe frem til 2025 med vidensopbyggende arrangementer på »Æblets dag«, et podningskursus og et kursus om jordbundsforhold. Derudover er det planen, at fuglekasserne skal bygges frem til 2025 i bæredygtigt træ og med fokus på en fugleart ad gangen. Æbler og fugle er ikke nyt på Lundø. Der er en tradition for fugleture, og der har tidligere været frugtplantager. Heller ikke tanken om biodiversitet er ny, for der er tidligere blevet etableret blomsterbræmmer og andet som skal øge biodiversiteten. Udover landsbyudvalget har foreningerne også søgt Spar vest Fonden om 27.500 kroner.

Julebanko
Next Post