Artikler

Ø-flora, hvad gror herude?

By 09/02/2020 No Comments
Siger navnene draphavre,
sideskærm og fladfrugtet vandstjerne dig noget?
Måske ikke, men hvad så med engkabbeleje, tusindfryd og blåklokke?
I Erik Wessbjergs fine kortlægning af Lundø’s Ø-floraliste fra 1987 indgår de 6 arter sammen med et utal af andre planter, der dengang og måske også ny gror på Lundø. Og Erik beskriver også hvor planterne gror i sin gennemgang af strandeng, hede og hegn.
Alt kan ses i “Lundø- en Ø- Floraliste med noter”.
Erik Wessbjergs arbejde var så inspirerende at han dannede skole for kortlægning af ikke mindre end 67 ø-floraer udarbejdet i perioden 1981-1995.
Dansk Botanisk Forening har opsamlet kortlægningerne her:
Hvis det giver dig mod på at vide mere kan “ En metaanalyse af danske ø- floraer” også anbefales. Specialet ser på biogeografi på danske ø-er.
Af Hanne Juel